SOKOLNICE

POPLATKY A NÁHRADY
registrace nového ?tená?e                       10,-- K?
poplatek na 12 m?síců                               20,-- K?
p?ipojení k internetu 
a tisk pot?ebných informací                      zdarma
nová legitimace (p?i ztrát?)                      10,-- K?

SANK?NÍ POPLATKY
P?i nedodržení m?sí?ní výpůj?ní lhůty

1. upomínka                                               20,-- K?
2. upomínka                                               30,-- K?
3. upomínka                                               40,-- K?

 

aktualizováno: 1.4.2015