SOKOLNICE

NĚKOLIK SLOV O KNIHOVNĚ

Obecní knihovna v Sokolnicích je veřejná univerzální knihovna, jejímž úkolem je uspokojování knihovnických a informačních potřeb obyvatel. Půjčuje knihy, časopisy, mapy a další knihovní jednotky. Na požádání zprostředkuje literaturu z jiných knihoven. Umožňuje občanům zdarma přístup na internet.

První knihovna v naší vesnici byla umístěna v budově tehdejší obecní školy. Od té doby se několikrát stěhovala a řadu let byla umístěna i v "hasičce". Dnes sídlí v budově obecního úřadu.

Po administrativní stránce patřila knihovna od 60. let mezi knihovny okresu Brno-venkov a od r. 1990 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. V r. 1996 se jejím zřizovatelem stala Obec Sokolnice. Po metodické stránce patří knihovna pod středisko při Městské knihovně v Modřicích.

V r. 1981 byla knihovna tzv. profesionalizována a na místě knihovnice se vystřídalo několik absolventek Střední knihovnické školy, např. Nataša Nováková a Dana Konečná. Nyní je vedoucí knihovny paní Jana Šebestová.

V r. 2003 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů pomocí automatizovaného knihovnického systému Clavius. V r. 2005 proběhla v knihovně za vydatné pomoci pracovnic střediskové knihovny v Modřicích rozsáhla aktualizace a revize knihovního fondu a v r. 2006 byla řada knih nově oštítkována a obalena.

Knihovna spolupracuje s mateřskou a základní školou. Pro děti jsou pořádány besedy a soutěže.

Knihovna je financována z rozpočtu jihomoravského kraje, obce a v r. 2002 získala 2 počítače z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3.

KNIHOVNA VČERA
1970


A
DNES
2007


aktualizováno: 1.4.2015