SOKOLNICE

Zatím nep?ipravujeme žádné akce, ale můžete se seznámi s 

Výsledky ?innosti knihovny za rok 2011
Po?et obyvatel obce: 2195

KNIHOVNÍ FOND
celkem         nau?ná          beletrie  odebírané tituly ?asopisů     
 9298           2420            6878               11  

?TENÁ?I 
celkem       d?ti do 15 let      návšt?vníci knihovny
 návšt?vy webu
320              127                      2086
                    5498

VÝPŮJ?KY
             pro dosp?lé         pro d?ti           ?asopisy
celkem   nau?ná  beletrie   nau?ná  beletrie 
14463     1338    7316      612     2431         2766

 

PO?ÍTA?E
po?et po?íta?ů pro uživatele                   2
z toho napojených na internet                 2
po?et návšt?vníků využívajících internet   456

aktualizováno: 1.4.2015